Functies

KVW Herten is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Gedurende het jaar kun je je inzetten als bestuurlid of als uitvoerder van een ondersteunende taak in één van de werkgroepen. We denken dan aan mensen die mee willen werken in het opzetten en het uitwerken van het programma, het werven van sponsoren, het schrijven van stukjes voor de lokale bladen, het bijhouden van de website, het maken van de DVD, het inkopen van eten en drinken, ondersteuning op technisch vlak, onderhoud/fabricage materialen.
Natuurlijk zoeken we ook vrijwilligers voor de week zelf. Dan word je ingezet als groepsbegeleider of spelbegeleider, maar ook bij ondersteunende taken zoals het opbouwen van een survivalparcours of het verzorgen van eten en drinken.

Vrijwilligers

Downloads

Er zijn geen items gevonden.

Sluiten